top of page

Reviews

Happy Couple_edited.jpg

Lenneke 42 en André 48, 3 kinderen.

Hoe voorkomen we dat onenigheid escaleert in ruzie?

Wat was jullie coachvraag?
We zijn al 12 jaar heel gek met elkaar. Door de drukte van het gezin dreigen we elkaar in lastige periodes uit het oog te verliezen. Onenigheid escaleert dan vaak in ruzie en dan praten we soms dagen niet met elkaar. Dit wilden we graag anders oplossen maar wisten niet hoe.
 
Hoe zag het coachtraject eruit?
We hebben in totaal vijf sessies gehad van ca. twee uur. Saskia bekeek per sessie wat de volgende keer nodig was en waar de behoefte lag. Wij hebben dat als zeer prettig ervaren. Saskia kan ontzettend goed luisteren en komt zeer betrokken over. Wij voelden ons beide erg op ons gemak bij haar en ook gehoord.
 
Wat heeft Saskia ingezet?
Een aantal methodieken gaven ons geweldige inzichten. Denk hierbij aan het verbindingswiel, mooi om te zien hoeveel we gemeen hebben. Geweldloze communicatie, hoe communiceren we eigenlijk en wat kunnen we doen om minder oordelend te zijn en elkaar beter te leren begrijpen in de behoeftes. Het invullen van de familieachtergronden heeft mooie gesprekken onderling opgeleverd.
 
Wat heeft het coachtraject jullie opgeleverd?
We leerden elkaar weer opnieuw kennen. De individuele sessie vonden we voor een keer ook erg prettig, alsmede die sessie dat we even niet naast elkaar zaten. Onze doelen zijn zeker bereikt, het is een continue proces natuurlijk met ups en downs maar we hebben mooie handvatten van Saskia gekregen om hier beter mee om te gaan.
*vanwege privacyredenen zijn stockfoto's gebruikt.

Marieke 38 en Hans 45, samengesteld gezin met drie kids

Hoe blijven we in verbinding in ons samengesteld gezin?

Wat was julie coachvraag?
Hoewel we al acht jaar een samengesteld gezin vormen, lijkt het de laatste jaren meer te escaleren. De kinderen zijn allemaal in de pubertijd. Dat brengt stress en strijd mee wat weer effect heeft op onze relatie. We doen weinig meer samen en onze strijd gaat altijd over de opvoeding.
Hoe zag het coachtraject eruit?
We hebben in totaal 5 sessies gehad waarvan 2 individuele sessies. Die waren waardevol omdat je zo de tijd had om stil te staan bij je persoonlijke vraag. De coachstijl van Saskia heeft een goede balans tussen luisteren, samenvatten, doorvragen en confronterende reflectie. Ze bracht ons steeds terug bij waar het werkelijk om gaat tussen ons.
Hoe heb je het coachtraject ervaren?
Het was prettig om samen met Saskia te zitten. Het gaf ons de ruimte om eens rustig naar elkaar uit te spreken wat ons dwars zit en op elkaar te reageren. Haar vragen zetten aan tot nadenken en de modellen/opdrachten gaven inzicht in de verhoudingen binnen ons gezin.
 
Wat hebben jullie ontdekt over je relatie?
Je plek innemen en rol pakken als ouder en stiefouder was een belangrijke. En ook meer luisteren naar wat er echt gezegd wordt en leren uitspreken van verlangens kwamen aan bod. Tijdens de sessies is goed gecommuniceerd over het traject en werden er duidelijke afspraken gemaakt. Zo wisten we steeds waar we aan toe waren.
 
Wat heeft het coachtraject opgeleverd?
Er is meer rust gekomen in onze relatie. Het blijft een aandachtspunt om besproken zaken concreet toe te passen. De oude valkuilen zijn nog niet helemaal gedicht, maar we begrijpen wel veel beter waar het vandaan komt. Ik acht het niet uitgesloten dat we volgend jaar weer een traject pakken want het is belangrijk om samen stil te blijven staan bij hoe we ons voelen in de relatie en hoe het beter kan, vooral als samengesteld gezin.
*vanwege privacyredenen zijn stockfoto's gebruikt.
Schermafbeelding 2022-01-18 om 18.58_edited.jpg
Image by Max Harlynking

Freek 35 en Sam 32

 

Hoe kunnen we elkaar weer vertrouwen?

 
Wat was jullie coachvraag?
Door een vertrouwensbreuk in het verleden kunnen onze ruzies enorm oplopen. We weten niet hoe we weer rustig over gevoelige zaken kunnen communiceren, ook al willen we het heel graag. Want we zijn ervan overtuigd dat wij heel goed bij elkaar passen en potentieel alle geluk voor het grijpen ligt.
 
Hoe zag het coachtraject eruit?
Saskia heeft op geheel eigen wijze bij herhaling gefungeerd als katalysator op momenten dat de spanning hoog was. Door een open en vriendelijke houding en benadering waren wij beide op ons gemak en was er gelegenheid om lastige onderwerpen bespreekbaar te maken. Haar aanwezigheid heeft bijgedragen aan beter begrip en op momenten ook het slechten van de spanning.
 
Wat heeft het coachtraject jullie opgeleverd?
Het hebben van een coach bij het oplossen van lopende spanningen was erg prettig. Het heeft ons een beter inzicht verschaft in elkaars spanningsveld en hoe de ander daarmee om kan gaan. Soms ontlopen, op ander momenten de juiste vragen stellen. Ook de dieper liggende angsten en verlangens hebben we verkend. Onze ‘coping-mechanism’ hebben blijvend aandacht nodig, maar we hebben samen daarin de eerste stappen gezet. Onder begeleiding van Saskia.
 
Ieder traject staat op zich en zo heeft ook ieder koppel andere aandacht nodig op de verschillende momenten. Wij zijn van mening dat Saskia prima kan inschatten wanneer welke aandacht nodig is. Wij vonden het prettige bijeenkomsten onder begeleiding van een heel toegankelijke coach.
*vanwege privacyredenen zijn stockfoto's gebruikt.

Anneke 35 

Hoe zorg ik dat ik niet weer teleurgesteld word in de liefde?

Wat was je coachvraag?
Na een aantal mislukte relaties durfde ik mij niet meer open te stellen voor de liefde. Ik was heel bang dat het weer een verkeerde keuze zou maken en te lang zou blijven hangen in iets wat niet goed voor mij is.
Hoe zag het coachtraject eruit?
Samen met Saskia heb ik gekeken naar patronen uit mijn vorige relaties. Waar ze hun oorsprong in vinden en wat ik kan doen om vanuit mijn eigen plek de verbinding met de ander aan te gaan. Saskia gaf mij vertrouwen omdat ze goed luistert maar ook heel eerlijk is in haar observaties. De sfeer is open en prettig.
 
Wat heeft Saskia ingezet?
We hebben een aantal oefeningen gedaan, zoals een familieopstelling die heel veel inzicht gaf in hoe ik mij tot mannen verhoudt. Ook het omgaan met emoties was een hele prettige oefening die ik nog steeds toepas om echt te voelen wat er in mij leeft. Het is niet alleen maar praten maar ook doen en dat vond ik heel fijn.
 
Wat heeft het je opgeleverd?
Na drie sessies had ik genoeg om zelf mee aan de slag te gaan. Uiteindelijk moet ik het geleerde nu gaan toepassen in de praktijk. Het komende half jaar heb ik nog twee sessies gepland als ‘onderhoudssessies’. Dat geeft een fijn gevoel. Soort learning-on-the job.
*vanwege privacyredenen zijn stockfoto's gebruikt.
Vrouw schrijft kaartje
bottom of page